ทัวร์ไต้หวัน พบ 94 ช่วงวันเดินทาง จาก 14 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...
EVA Air

STG7 - ไต้หวันเกินคาด อาหลี่ซัน 5 วัน 3 คืน BY EVA AUG - NOV 2019 (รหัสสินค้า GOLD170016)

นั่งรถไฟโบราณอารีซาน, ล่่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งสองตลาดดัง
วัดจงไถฉานซื่อ, วัดเหวินอู่, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง
ปลาประธานาธิบดี, สุกี้ไต้หวันสไตล์มองโกเลีย, เสี่ยวหลงเปา
4 ดาว
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 21,900 บ.
ดูรายละเอียด
EVA Air

STG6 - ไต้หวันเกินคาด ทาโรโกะ 5 วัน 3 คืน BY EVA AUG - NOV 19 (รหัสสินค้า GOLD190002)

อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, อุทยานธรณีเหย่หลิ่ว, อาบน้ำแร่
ตึกไทเป 101, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ซีเหมินติง
สุกี้สูตรไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี, พระกระโดดกำแพง, เสี่ยวหลงเปา, เป็ดปักกิ่ง
4 ดาว
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 23,900 บ.
ดูรายละเอียด
China Airlines

STG88 - ไต้หวัน เสริมดวง ที่สุดของความเชื่อเสริมดวงชะตา 4D3N CI AUG 19 - MAR 20 (รหัสสินค้า GOLD190008)

ไหว้พระ 8 วัด ในไทเป, วัดหลงซาน, วัดสิงเทียนกง, วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว, วัดต้าหลงตงเป่าอัน, วัดขงจื้อ, วัดเทียนโฮ่ว, วัดชิงซาน, วัดกวนตู้
ตึกไทเป 101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, MITSUI OUTLET
สุกี้สูตรไต้หวัน, เป็ดปักกิ่ง, พระกระโดดกำแพง, เสี่ยวหลงเปา, พายสัปปะรด
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 23,900 บ.
ดูรายละเอียด
China Airlines

STG89 – ไต้หวัน เสริมดวง เที่ยวไต้หวันและไหว้พระเสริมมงคล 4D3N CI AUG - OCT 19 (รหัสสินค้า GOLD190009)

ไหว้พระมงคล 5 วัด, วัดฝอกวงซัน, วัดหลงซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เจดีย์มังกรเสือ, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง
อาหารเจประยุกต์, ปลาประธานาธิบดี, พระกระโดดกำแพง, เสี่ยวหลงเปา
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 24,900 บ.
ดูรายละเอียด
China Airlines

STG5 – ไต้หวันเกินคาด เกาะจินเหมิน บางระจันของไต้หวัน 4D3N CI AUG19 - MAR20 (รหัสสินค้า GOLD190015)

ตึกจวี่กวง, อุโมงค์ไจ่ซาน, พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823
วัดโฝวกวงซัน, เจดีย์มังกรเสือ, ห้องน้ำชา 831, ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง
ขนมน้ำตาลฆ้อง, เส้นหมี่จินเหมิน, ขนมเค้กพายสัปปะรด
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 25,900 บ.
ดูรายละเอียด