STG5 – ไต้หวันเกินคาด เกาะจินเหมิน บางระจันของไต้หวัน 4D3N CI FEB-MAR 20

STG5 – ไต้หวันเกินคาด เกาะจินเหมิน บางระจันของไต้หวัน 4D3N CI FEB-MAR 20 รหัสสินค้า GOLD190015

4 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 25,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 25,900 30,400 แสดง ว่าง 0 0 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,400 25,900 25,900 25,900
event 17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 25,900 30,400 แสดง ว่าง 0 0 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,400 25,900 25,900 25,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง