รู้เฟื่องเรื่องเที่ยว

เรื่องจีนน่ารู้

เรื่องจีนน่ารู้

 

 

ประเทศจีน มีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศขนาดใหญที่กินพื้นที่มากกว่า 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร เมืองหลวงอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการ ระบบการปกครองเป็นแบบคอมมิวนิสต์ เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

 

สกุลเงินที่ใช้คือเหรินหมินปี้ หรือว่า เงินหยวนที่เรารู้จักกัน

 

สกุลเงินจีนจะแบ่งเป็นเป็น หยวน เจี่ยว เฟิน

โดย 1 หยวน เท่ากับ 10 เจี่ยว และ 1 เจี่ยว เท่ากับ 10 เฟิน

 

แต่หากว่าเดินทางไปประเทศจีน คนจีนจะใช้คำว่า ไคว่ แทน หยวน และ เหมา แทน เฟิน

 

ธนบัตรที่ใช้ได้แก่ 100 50 20 10 5 1 หยวน 5 1 เจี่ยว

 

เหรียญที่ใช้ได้แก่ 1 หยวน 5 1 เจี่ยว 5 2 1 เฟิน

 

ปลั๊กไฟที่ประเทศจีนมีประแสไฟฟ้า 220 โวลต์ เท่าบ้านเรา ต่างมีความแปลกต่างที่เป็นแบบหัวแบนที่เอียงเป็นตัว V

 

 

ประเทศจีนมีฤดูกาล 4 ฤดู

ฤดูหนาวในช่วงพฤศจิกายน-มีนาคม มีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศา

ฤดูใบไม้ผลิในช่วงมีนาคม-พฤษภาคม มีอุณหภูมิ 10-22 องศา

ฤดูร้อนในช่วงพฤษภาคม-สิงหาคม มีอุณหภูมิมากกว่า 22 องศา

และฤดูใบไม้ร่วง กันยายน-ตุลาคม มีอุณหภูมิ 10-22 องศา

 

 

ด้วยความกว้างของพื้นที่ ทำให้มีประชากรถึง 56 ชนเผ่า อยู่ร่วมกันในประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมวัฒนธรรมอันหลากหลายในแต่ละพื้นที่ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมฮั่น มองโกเลีย อุยกูร์ และชนเผ่าต่าง ๆ อีกมากมาย

 

 

จีนได้ชื่อว่าประเทศแห่งอารยธรรม มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีร่องรอยอารยธรรม ไม่ว่าจะเป็น กำแพงเมืองจีน สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ทั้งเป็นแหล่งความเจริญทางพุทธศาสนาอย่างมาก มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายที่พิสูจน์ว่าศาสนาเจริญอย่างมากในประเทศจีน โดยเฉพาะถ้ำพระพุทธรูปที่ตุนหวงซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่มีทั้งพระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่าพันปี

 

 

นอกจากนี้ยังเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติงดงามอย่างมาก มีดินแดนบริสุทธิ์ที่มนุษย์ไม่ได้ย่างกรายเข้าไปตั้งถิ่นฐาน อย่าง คานาสือ จึงได้สมญานามว่า เป็นดินแดนบริสุทธิ์แห่งสุดท้ายของโลก ท่านสามารถท่องเที่ยวประเทศจีนได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทะเลทราย ไปจนถึงเมืองหิมะ ชมความงามของโอเอซิสกลางทะเลทราย ที่ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือเมืองหิมะเสวี่ยเซียง ที่ฮาร์บิ้น